Nhãn hiệu

Nhan Hieu

Nhan Hieu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Ngày nay, nhãn hiệu đã trở thành sức mạnh, tài sản lớn của các doanh nghiệp. Công ty TNHH Tư vấn IPNG cam kết hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất, đồng thời đánh giá toàn diện những cơ hội và rủi ro có thể xảy ra cho khách hàng.

Nhan Hieu

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

 • Tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý
 • Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Theo dõi và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài
Đại diện cho khách hàng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại nước ngoài:

 • Nộp đơn đăng ký trực tiếp vào các quốc gia như Nhật, Mỹ, Úc, Hàn Quốc các nước Asean…;
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo các hiệp ước quốc tế như Thỏa ước Madrid, Hệ thống CTM…

3. Khiếu nại/ Phản đối/ Huỷ bỏ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Khiếu nại, phản đối, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thế mạnh của Văn phòng chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu:

Khi đơn đăng ký nhãn hiệu của khách hàng bị Cục SHTT từ chối cấp văn bằng bảo hộ, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng những phương án tốt nhất để khiếu nại thành công quyết định từ chối này.

 • Phản đối/ Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ:

Trong thực tế, hủy bỏ một văn bằng bảo hộ sẽ mất nhiều chi phí và thời gian hơn việc phản đối đơn. Hơn nữa, việc phải ra quyết định hủy bỏ văn bằng bảo hộ đã được cấp trước đây thông thường là việc bất đắc dĩ đối với Cục SHTT. Vì vậy, tỷ lệ thành công của hủy bỏ văn bằng bảo hộ thường thấp hơn việc phản đối đơn trong quá trình Cục SHTT thẩm định nội dung. Do đó, chúng tôi có thể đại diện cho chủ sở hữu nhãn hiệu: phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ; huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ.

Trường hợp quý vị cần biết các thông tin chi tiết các dịch vụ về nhãn hiệu của chúng tôi, xin liên hệ số điện thoại 0948 150 292 để được hõ trợ