Luật Tố tụng hành chính 2015 tạo nhiều cơ hội cho đương sự có thể khởi kiện ra toà

Luật Tố tụng hành chính 2015 tạo nhiều cơ hội cho đương sự có thể khởi kiện ra toà

Images1845104 LUAT

Images1845104 LUAT

Luật Tố tụng hành chính 2015 có nhiều nội dung mới, tiến bộ theo mục tiêu cải cách tư pháp, mở rộng dân chủ, đảm bảo pháp quyền. Sau đây là một số điểm mới.

Quy định mới về thời hiệu

Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại. Với cách quy định về thời hiệu mới, người khiếu nại có vẫn có nhiều cơ hội khởi kiện ra toà sau khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Quy định mới về quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ.

Đương sự có quyền được biết, ghi chép, sao chụp, trao đổi tài liệu, chứng cứ do đương sự khác giao nộp cho tòa án hoặc do tòa án thu thập được, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 2 Điều 96 của luật này. Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án thì trong thời hạn 05 ngày làm việc họ phải thông báo cho đương sự khác biết về việc họ đã giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án để đương sự khác liên hệ với tòa án thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 1 điều này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tòa án thu thập được tài liệu, chứng cứ thì tòa án phải thông báo cho đương sự biết để họ thực hiện quyền tiếp cận tài liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 1 điều này.

Quy định rõ nguyên tắc đối thoại.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, tòa án tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không tiến hành đối thoại được. Nội dung đối hoại, kết quả đối thoại thành giữa các đương sự không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Kết luận

Những thay đổi của Luật Tố tụng hành chính năm 2016 đã làm rõ hơn nhiều vấn đề mà lâu nay còn có nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, người nộp đơn đăng ký xác lập quyền sẽ có nhiều cơ hội hơn khi muốn đưa một vụ việc ra toà hành chính, điều mà theo luật cũ bị hạn chế nhiều về thời hiệu.

Luật Tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(Nguồn: pham.com.vn)