Kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ Thế Giới 26/04/2017

Kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ Thế Giới 26/04/2017

So Huu Tri Tue

So Huu Tri Tue

Sắp tới đây cả thế giới sẽ kỷ niện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2017. Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) hướng tới chủ đề “Đổi mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” nhằm tôn vinh hoạt động đổi mới làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng khoẻ mạnh hơn, an toàn hơn và tiện nghi hơn.

Nhân dịp này ôn lại một chút lịch sử thiết lập nên ngày kỷ niện này khoảng gần 20 năm trước.

Cuối tháng 9/1998, Đại hội đồng các thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) họp tại Geneva (Thụy Sĩ) ra tuyên bố sẽ thiết lập một ngày vinh danh hoạt động sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó Tổng giám đốc Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Algerie (INAPI) đã đề xuất việc xác lập một ngày quốc tế về sở hữu trí tuệ, nhằm mục đích: “Thiết lập một khuôn khổ nhằm động viên và phổ biến rộng rãi cũng như mở rộng sự tiếp cận nhằm thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ghi nhận các thành quả của những người làm công tác sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới”.

Tháng 9/1999, đoàn đại biểu Trung Quốc tại WIPO đã đề xuất thông qua “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” nhằm: “Thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết về bảo hộ sở hữu trí tuệ; mở rộng ảnh hưởng của bảo hộ sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới; thúc đẩy các quốc gia thông qua và phổ biến luật pháp về sở hữu trí tuệ; nâng cao sự hiểu biết của công chúng về quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy hoạt động sáng chế và đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau và tăng cường sự trao đổi quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”.

Tháng 10/1999, đại hội đồng các thành viên WIPO đã thông qua tuyên bố thiết lập một ngày quốc tế về sở hữu trí tuệ. Và ngày đó được đề xuất là ngày 26/4 – đúng ngày Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới WIPO bắt đầu có hiệu lực (năm 1970). Tuy nhiên, cũng có ý kiến (từ đoàn Nga) cho rằng cần xem xét lại vì ngày đó trùng với ngày xẩy ra thảm họa Checnôbưn (26/4/1986) là thảm họa điện nguyên tử lớn nhất cho đến thời điểm đó. Tuy nhiên, đa số các nước vẫn ủng hộ đề xuất ban đầu.

Trên cơ sở đó, năm 2000 Tổ chức Sở hữu Trí tuệ đã quyết định chọn ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm “Tăng cường sự hiểu biết về tác động của các sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đối với cuộc sống hàng ngày” và “tôn vinh hoạt động sáng tạo và sự đóng góp của các tác giả và các nhà sáng chế vào sự phát triển của nhân loại trên thế giới”.

Ngày 26/4 hàng năm được hướng đến những chủ đề khác nhau của SHTT và Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đã nhiệt tình hưởng ứng và có những hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm kỷ niệm ngày này.