05/12/2017

Doanh nghiệp thành lập sau bao lâu thì nên đăng ký thương hiệu?

Dang Ki Quyen So Huu Tri Tue
Chúng ta đang trong thời đại hội nhập, phát triển nên kinh tế thị trường đây cơ hội nhưng cũng đầy rủi ro. Việc làm nhái làm giả thương hiệu của các doanh nghiệp không còn là vấn đề ngày [...]
03/12/2017

Bảo vệ quyền tác giả với các kết quả như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ?

Bao Ve Quyen So Hu Tri Tue
Các công trình nghiên cứu, phát minh mới mang đến những kết quả thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện đại. Những kết quả này có thể mang đến những lợi ích về tinh thần, giá trị về [...]
01/12/2017

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập và xây dựng nền kinh tế tri thức

So Huu Tri Tue
Trí tuệ con người là một phạm trù đặc biệt, khó nắm bắt, khó nhận dạng cho tới khi hình thành và thể hiện ở những dạng hữu hình, những sản phẩm có thể cầm nhắm, tai nghe mắt thấy. Sáng [...]
30/11/2017

Quyền khởi kiện về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyen Tac Gia
1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan:a) Tác giả; b) Chủ sở hữu quyền [...]
29/11/2017

Văn bản ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm

Xu Ly Vi Pham2
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành [...]
28/11/2017

Hướng dẫn chi tiết cách nộp đơn định giá tài sản trí tuệ

Nop Don1
1. Người nộp đơn định giá 1.1. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện KHSHTT”/ “Viện”) chỉ thực hiện việc định giá với những đơn định giá của người có quyền trưng cầu/ yêu cầu định giá quy định tại [...]
27/11/2017

Đơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Viet Don Yeu Cau Xu Ly Vi Pham2 Min
Theo quy định tại Thông tư số 37/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành [...]
24/11/2017

Quy định về hoạt động định giá tài sản trí tuệ

Quy Dinh Hoat Dong Dinh Gia
Quy định pháp luật về định giá tài sản trí tuệ. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ (TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức [...]