12/12/2017

Xin cấp lại và đổi lại giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Giay Chung Nhan
Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam, khi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho một trong những loại hình dưới đây, [...]
10/12/2017

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm những ai?

Bao Ve Quyen Tac Gia
Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 [...]
08/12/2017

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả?

Quyen Tac Gia1
Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả: 1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.2. [...]
05/12/2017

Doanh nghiệp thành lập sau bao lâu thì nên đăng ký thương hiệu?

Dang Ki Quyen So Huu Tri Tue
Chúng ta đang trong thời đại hội nhập, phát triển nên kinh tế thị trường đây cơ hội nhưng cũng đầy rủi ro. Việc làm nhái làm giả thương hiệu của các doanh nghiệp không còn là vấn đề ngày [...]
03/12/2017

Bảo vệ quyền tác giả với các kết quả như thế nào trong luật sở hữu trí tuệ?

Bao Ve Quyen So Hu Tri Tue
Các công trình nghiên cứu, phát minh mới mang đến những kết quả thúc đẩy sự phát triển của xã hội hiện đại. Những kết quả này có thể mang đến những lợi ích về tinh thần, giá trị về [...]
01/12/2017

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập và xây dựng nền kinh tế tri thức

So Huu Tri Tue
Trí tuệ con người là một phạm trù đặc biệt, khó nắm bắt, khó nhận dạng cho tới khi hình thành và thể hiện ở những dạng hữu hình, những sản phẩm có thể cầm nhắm, tai nghe mắt thấy. Sáng [...]
30/11/2017

Quyền khởi kiện về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyen Tac Gia
1. Các chủ thể quyền sau đây có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan:a) Tác giả; b) Chủ sở hữu quyền [...]