25/02/2018

Điều kiện bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả được quy định thế nào?

Quyen Tac Gia
Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với [...]
23/02/2018

Hồ sơ và thủ tục để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Kieu Dang Cong Nghiep
Bạn muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Bạn chưa biết hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào?Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được [...]
06/02/2018

Nhượng quyền thương mại và một số lưu ý cho các nhà nhận quyền

Nhung Quyen Thuong Maio
Nhượng quyền thương mại (franchising) là một hình thức kinh doanh đã được du nhập và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, đất nước có [...]
04/02/2018

Chất lượng trong hệ thống nhượng quyền thương mại

Nhuong Quyen Thuong Mai
Trong khi chất lượng chuyển giao đo lường sự hiệu quả trong ngắn hạn của hệ thống nhượng quyền thương mại và thường được thể hiện cụ thể trong hợp đồng và bản thân cả nhà nhượng quyền, nhận quyền [...]
02/02/2018

Những điều bạn cần biết khi tạo dựng nhãn hiệu

Tao Dung Thuong Hieu
Tạo dựng nhãn hiệu: Nhãn hiệu là yếu tố giúp phân biệt sản phẩm dịch vụ của bạn với sản phẩm dịch vụ của các công ty khác. Làm thế nào để nhãn hiệu của bạn không bị chìm nghỉm [...]
30/01/2018

Các thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhuong Quyen Thuong Mai
Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Phân cấp thực hiện việc đăng ký: – Bộ Thương mại thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương [...]
29/01/2018

Những điều bạn cần biết về nhượng quyền thương mại

Nhuong Quyen Thuong Mai
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện [...]