15/10/2017

Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền

So Huu Tri Tue1
Câu hỏi: “Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, những loại tranh chấp nào sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án?” Trả lời: Trong ba loại biện pháp được áp dụng để giải quyết [...]
14/10/2017

Bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam

Bao Ho Thuong Hieu
Bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam nhằm nâng cao uy tín, chất lượng của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp trong và nước.Dù thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu là không bắt buộc [...]
13/10/2017

Mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng của quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp

16 Quyen So Huu Tri Tue
Phần lớn người tiêu dùng nhìn nhận viêc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp như là chuyện riêng của chính phủ và doanh nghiệp, không liên quan gì đến mình. Thế nhưng những suy nghĩ này là [...]
12/10/2017

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Nhuong Quyen Thuong Hieu
Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành: Mua bán hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh [...]
10/10/2017

Bản quyền và văn hóa trong luật sở hữu trí tuệ thế giới

15 Luat So Huu Tri Tue
Chúng ta có thể ghi nhận khái niệm về “bản quyền” hay quyền sở hữu trí tuệ đã có từ thế kỷ 17 ở nước Anh với luật bảo vệ những tác phẩm sáng tạo của văn sỹ, nghệ sỹ, [...]
09/10/2017

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Bao Ve So Huu Tri Tue
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là nhà nước và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ [...]
08/10/2017

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế

Việc hội nhập sâu hơn vào các quá trình kinh tế quốc tế được coi là một trong những nhiệm vụ chiến lược cấp bách và có tầm quan trọng hàng đầu hiện nay của Nhà nước ta. Sau hơn [...]