11/05/2017

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Intensive Chinese Mandarin Program 1024x683
Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài [...]
11/05/2017

Tư vấn chuyển nhượng dự án

215
Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể đi theo hai chiều hướng.Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh [...]
11/05/2017

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dieu Chinh Giay Chung Nhan Dau Tu(4)
(Áp dụng năm 2017)Năm 2017, thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Các [...]
11/05/2017

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Nha Thau Nuoc Ngoai
Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu [...]
11/05/2017

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

LabourRelations
Thủ tục thành lập mới công ty có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoàiNăm 2017, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo [...]
11/05/2017

Điều kiện và thủ tục bán hàng đa cấp

425201781025AMbhđc6
Bán hàng đa cấp, điều kiện bán hàng đa cấp, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay. Bán hàng đa cấp là một phương thức bán hàng trực tiếp trong đó hàng hóa được bán [...]
11/05/2017

Những điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Scfw5wnhpm9v7z0wmn1u 660x330
Khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có rất nhiều điều khoản quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ngày càng thông dụng trong thực tiễn kinh doanh [...]
11/05/2017

Tư vấn luật đấu thầu

Hopdongkinhte
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN IPNG cung cấp dịch vụ tư vấn luật đấu thầu miễn phí mọi vấn đề trong đấu thầu: Mời thầu, tổ chức thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu thầu,hồ sơ dự thầu, tư cách dự [...]
11/05/2017

Cách nhớ nhanh 11 điều kiện của Incoterms 2010

Cac Dieu Kien Incoterm 2010
11 điều kiện của Incoterm được phân làm bốn nhóm: E,F,C,D theo mức độ tăng dần trách nhiệm của người bán. Incoterms (International Commercial Terms) là những điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms ra đời từ năm 1936 nhằm giúp [...]