24/06/2017

Đại diện sở hữu công nghiệp

Quyen So Huu Cong Nghiep
Đại diện sở hữu công nghiệp là gì? Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công [...]
23/06/2017

Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyen Tac Gia
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lc quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Thực hiện nhiệm [...]
23/06/2017

Phim việt khó phất vì bản quyền

Copy
Thị trường điện ảnh Việt Nam có tiềm năng to lớn nhưng giá trị thu về của điện ảnh Việt vẫn còn khá khiêm tốn. Cụ thể, giá trị toàn thị trường phim Việt chiếm 20 – 30% thị trường phim [...]
23/06/2017

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nên quan tâm đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ

Quyen So Hu Tri Tue
Một trong những vấn đề tồn tại lớn nhất đối với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam là sự thờ ơ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ có [...]
21/06/2017

3 điều dễ nhầm lẫn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Luat So Huu Tri Tue
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân Việt Nam mà nói, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn là một khái niệm mới mẻ vừa đụng vừa mò là chính. Điều này cũng [...]
18/06/2017

Những tiêu chuẩn về khả năng bảo hộ, phạm vi và việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

Chu So Hu Quyen Tac Gia
5.683 Phần II của Hiệp định TRIPS quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về khả bảo hộ phạm vi và việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Phần này gồm 8 mục liên quan tới bản quyền tác giả [...]
16/06/2017

Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ và những điều cần biết

Quyen Tac Gia
Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ đang là một vấn đề không chỉ của những người làm nghệ thuật quan tâm mà đã trở thành sự quan tâm của cả xã hội trong quá trình hội nhập. Hiện [...]
15/06/2017

Những bất cập trong quy định của pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyen Tac Gia2
Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006, trong suốt thời gian triển khai thi hành [...]
13/06/2017

Sẽ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả

Quyen So Hu Tri Tue1
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu [...]