15/09/2017

Kiểm soát sự vi phạm sở hữu trí tuệ là thúc đẩy sáng tạo

Kiem Soat
Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đang diễn ra ngày càng trầm trọng trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ.Thể hiện rõ nhất việc này là nạn hàng giả, hàng [...]
14/09/2017

Những lưu tâm tới nhãn hiệu

Xay Dung Nhan Hieu
Một nhãn hiệu mạnh luôn gắn liền với những hình ảnh, những biểu tượng đặc trưng – tạo nên sự khác biệt và ấn tượng mạnh.Thường thì nhãn hiệu sẽ thay cho cả cụm từ định nghĩa về hàng hóa. [...]
14/09/2017

Đăng ký nhượng quyền kinh doanh giảm 50%

Thu Tuc Dang Ki Nhan Hieu
Bộ Công Thương cho biết các thương hiệu nước ngoài đăng ký nhượng quyền vào Việt Nam giảm mạnh, trong đó sáu tháng đầu năm giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011.Từ đầu năm đến nay, bộ Công Thương [...]
13/09/2017

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhuong Quyen Thuong Mai
Đăng ký nhượng quyền thương mại: trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Phân cấp thực hiện việc đăng ký: – Bộ Thương mại thực hiện đăng [...]
13/09/2017

Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyen Tac Gia
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ [...]
12/09/2017

Đăng ký nhượng quyền kinh doanh giảm 50%

Cam Ket
Bộ Công Thương cho biết các thương hiệu nước ngoài đăng ký nhượng quyền vào Việt Nam giảm mạnh, trong đó sáu tháng đầu năm giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011.Từ đầu năm đến nay, bộ Công Thương [...]
12/09/2017

Xác định rõ tính cách cho thương hiệu

Tinh Cach Thuong Hieu
Những yêu cầu cần thiết cho việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược khác biệt hóa thương hiệu để tạo dựng cơ sở phát triển thương hiệu bền vững đã được mô tả trong các bài viết trước. Bài [...]
11/09/2017

Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xu Ly Vi Pham
Dịch vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị nhất trong khối tài sản của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ [...]